Phòng Lãnh sự - Việt kiều

        Xem với cỡ chữ    

1. Chức năng: Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực:

a) Công tác lãnh sự

b) Hợp tác phi chính phủ nước ngoài.

c) Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

d) Hợp tác quốc phòng.

đ) Khen thưởng người nước ngoài và NVNONN.

e) Công tác biên giới, hải đảo.

g) Công tác nhân quyền.  

2. Nhiệm vụ

a) Công tác lãnh sự

Tham mưu:

- Cử/ cho phép CBCCVC nước ngoài;

- Thực hiện các thủ tục hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho CBCC qua đường bưu điện;

- Thực hiện các hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự qua đường bưu điện;

- Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố;

- Cấp phép thẻ doanh nhân APEC cho doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn thành phố.

- Thực hiện các thủ tục thị thực của người nước ngoài do UBND thành phố mời vào làm việc;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài;

- Tổ chức và quản lý các đoàn của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự các nước tại Việt Nam;

- Thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam (người có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng) ở nước ngoài.

b) Hợp tác phi chính phủ nước ngoài

- Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương;

- Quản lý các hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố với các tổ chức  phi chính phủ nước ngoài;

- Tham gia thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đôn đốc quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 c) Công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)

- Thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với NVNONN tại địa phương;

- Vận động NVNONN hỗ trợ quê hương;

- Hướng dẫn và hỗ trợ NVNONN tại địa phương.

d) Công tác hợp tác quốc phòng

- Đầu mối phối hợp các ngành tổ chức cho tàu bay, tàu thuyền nước ngoài đến thăm hoặc quá cảnh Đà Nẵng theo quy định hiện hành;

- Hỗ trợ, phối hợp các ngành liên quan tổ chức các hội thảo, các sự kiện liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước;

- Phối hợp các ngành liên quan trong công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).

đ) Công tác khen thưởng người nước ngoài và NVNONN

Tham mưu

- Tiếp nhận bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài, hoặc tổ chức quốc tế tặng;

- Tặng bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế. 

e)  Công tác biên giới, hải đảo

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo và tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Ngoại giao các vấn đề liên quan đến biên giới, hải đảo;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới và hải đảo.

g) Công tác nhân quyền

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Ngoại giao các vấn đề liên quan đến nhân quyền;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền con người.

3. Danh bạ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Nguyễn Thúy Anh

Trưởng phòng

anhnt2@danang.gov.vn

3.822253

2

Trần Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

thaottp7@danang.gov.vn

3.822253

3

Hồ Tấn Trọng

Chuyên viên

tronght@danang.gov.vn

3.822253

4

Vũ Thị Việt Thư

Chuyên viên

thuvtv@danang.gov.vn

3.822253

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhnth7@danang.gov.vn

3.822253

6

Trần Thị Thùy Dương

Chuyên viên

duongttt7@danang.gov.vn

3.822253

7

Trà Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

dungttm7@danang.gov.vn

3.822253

8

Nguyễn Hồng Linh

Chuyên viên

linhnh@danang.gov.vn

3.822253

9

Đặng Cao Kỳ

Chuyên viên

kydc@danang.gov.vn

3.822253

10

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

tuntc1@danang.gov.vn

3.822253

11

Hộp mail phòng Lãnh sự - Việt kiều

lanhsuvietkieu@danang.gov.vn

 

Cập nhật ngày: 01-01-2010
In Quay lại chia sẻ bài viết

Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 4 tại Đà Nẵng

Thông báo về chương trình học tập và khảo sát tại Anh dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa 10 Chương trình đào tạo cử nhân liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria, New Zealand

Thông cáo báo chí: Chương trình biểu diễn của nữ ca sỹ Pháp Joyce Jonathan

Thông cáo báo chí: Kết quả chọn 03 đội thi trình diễn tại đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thông báo học bổng Bộ Ngoại giao Israel dành cho công dân Việt Nam

Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 
0 2 3 5 3 1 9 5