Phòng Hợp tác Quốc tế

        Xem với cỡ chữ    

1. Chức năng

Tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức trên thế giới; công tác đoàn vào, đoàn ra; ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế; đối ngoại nhân dân; xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại tổng thể dài hạn và hàng năm của thành phố, các chương trình, dự án của Sở và định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình này.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch các đoàn lãnh đạo thành phố đi nước ngoài hàng năm và chuẩn bị chương trình, nội dung cho các đoàn.

- Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Sở làm việc với các đoàn khách nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại thành phố và ở nước ngoài. Sắp xếp chương trình làm việc và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo thành phố đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng gồm các đoàn doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các đoàn từ cấp phó thị trưởng, phó đại sứ các nước trở xuống v.v. Hỗ trợ, sắp xếp cho các đoàn đến làm việc với các sở, ban, ngành thành phố về những nội dung hợp tác cụ thể.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong cơ quan và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại tổng thể dài hạn và hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại; giúp lãnh đạo Sở đôn đốc các ngành triển khai và tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

- Đầu mối theo dõi, triển khai các đề án, chương trình về ngoại giao kinh tế, Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; phối hợp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp thành phố mở rộng hợp tác với các nước; vận động các dự án hợp tác với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực.

- Phối hợp các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư tại thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở và các doanh nghiệp (theo đề nghị).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế với các địa phương, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu hợp tác của thành phố. Nghiên cứu, đề xuất, theo dõi và thúc đẩy việc triển khai các nội dung hợp tác theo các thỏa thuận đã ký kết. Hướng dẫn các sở, ban, ngành các nội dung liên quan đến ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

- Nghiên cứu, đề xuất, triển khai và theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện ngoại giao ngoài những nội dung đã cam kết trong các thỏa thuận hợp tác và ngoài những địa phương/tổ chức/cơ quan đã ký kết thỏa thuận.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đối ngoại nhân dân và phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong các hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo, kế hoạch có liên quan đến hợp tác quốc tế theo yêu cầu của các cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành có thẩm quyền.

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản có liên quan do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố soạn thảo và đề nghị góp ý.

3. Danh ba

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Hồ Hoài Hà

Trưởng phòng

hahh@danang.gov.vn

3.817097

2

Đỗ Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

thaodp7@danang.gov.vn

3.817097

3

Ngô Việt Hoài Thương

Chuyên viên

thuongnvh@danang.gov.vn

3.817097

4

Trần Thị Phương Nga

Chuyên viên

ngattp@danang.gov.vn

3.817097

5

Lê Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

lanltn@danang.gov.vn

3.817097

6

Nguyễn Thị Phương Huyền

Chuyên viên

huyenntp@danang.gov.vn

3.817097

7

Hồ Quang Dũng

Chuyên viên

dunghq@danang.gov.vn

3.817097

8

Nguyễn Lê Diệu Hằng

Chuyên viên

hangnld@danang.gov.vn

3.817097

9

Hộp mail phòng Hợp tác quốc tế

international.danang@danang.gov.vn

 

Cập nhật ngày: 01-01-2010
In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông báo chương trình đào tạo của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Seoul (Hàn Quốc) dành cho cán bộ thành phố

Thông tin về Hội chợ quốc tế đa ngành Alger lần thứ 51 tại An-giê-ri

Thông báo Hội chợ thương mại quốc tế 2018 tại Hy Lạp

Cơ hội kết nối giao thương cho các doanh nghiệp tại Triển lãm Thực phẩm và Khách sạn châu Á 2018 tại Singapore

Thống nhất áp dụng quy định tại Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga năm 1998

Thông tin về Triển lãm quốc tế Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10

Thông báo Họp mặt kiều bào Xuân Mậu Tuất 2018 
0 4 7 4 8 3 4 3