Thanh tra Sở

        Xem với cỡ chữ    

THANH TRA

Chức năng

Giúp Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, công tác pháp chế, công tác tiếp công dân và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

Nhiệm vụ

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phòng chuyên môn, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ

- Thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy đinh của pháp luật

- Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Tham mưu và triển khai công tác pháp chế và công tác tiếp dân tại cơ quan theo quy định

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Đặng Thị Hoài Vân

Phó Chánh Thanh tra

vandth@danang.gov.vn

3.822188

2

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

cuongnv5@danang.gov.vn

3.822188

 

Cập nhật ngày: 01-01-2010
In Quay lại chia sẻ bài viết

Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 4 tại Đà Nẵng

Thông báo về chương trình học tập và khảo sát tại Anh dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa 10 Chương trình đào tạo cử nhân liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria, New Zealand

Thông cáo báo chí: Chương trình biểu diễn của nữ ca sỹ Pháp Joyce Jonathan

Thông cáo báo chí: Kết quả chọn 03 đội thi trình diễn tại đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thông báo học bổng Bộ Ngoại giao Israel dành cho công dân Việt Nam

Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 
0 2 3 5 3 1 9 6