Văn phòng Sở

        Xem với cỡ chữ    

VĂN PHÒNG

Chức năng

Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở công tác cải cách hành chính công tác dân vận, công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật ứng dụng công nghệ thông tin công tác tài chính kế toán hành chính quản trị văn thư - lưu trữ xây dựng cơ quan văn hóa công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

Nhiệm vụ

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách sách đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính và sự nghiệp theo sự phân cấp quản lý

- Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua –khen thưởng và kỷ luật theo quy định

- Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Sở. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định. Theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở, các chương trình, kế hoạch của Sở và nhiệm vụ UBND thành phố giao Chuẩn bị nội dung và dự thảo Thông báo kết luận của lãnh đạo tại các cuộc họp giao ban định kỳ, sơ kết quý/năm và các cuộc họp đột xuất khác

- Tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức điều phối các hoạt động của Sở và sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

- Tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được UBND thành phố phê duyệt và tình hình thực tế của cơ quan. Tham mưu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận theo mục tiêu và nội dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo

- Tham mưu và thực hiện việc sử dụng và quản lý kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động thường xuyên cơ quan, phục vụ công tác đoàn ra, đoàn vào, các nguồn kinh phí khác và cơ sở vật chất, tài sản công đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở. Thực hiện công tác hậu cần phục vụ lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo thành phố tiếp khách đoàn vào, đi công tác nước ngoài, dự các hội nghị, hội thảo. Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, bảo vệ cơ quan.

- Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ.

- Tham mưu việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cơ quan đạt hiệu quả. Vận hành các phần mềm ứng dụng và quản lý trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở

- Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định

- Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm…

- Tham mưu triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố

- Tham mưu triển khai hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

- Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Phạm Thị Tư

Chánh Văn phòng

phamtu@danang.gov.vn

3.822174

2

Phạm Thị Kim Liên

Phó Chánh Văn phòng

lienptk@danang.gov.vn

3.810903

3

Trần Thị Tố Trinh

Phó Chánh Văn phòng

Kế toán trưởng

trinhttt@danang.gov.vn

3.821878

4

Trần Trọng Minh Khang

Chuyên viên

khangttm@danang.gov.vn

3.821878

5

Trần Thị Thùy Dung

Chuyên viên

dungttt1@danang.gov.vn

3.821878

6

Lê Thị Kim Anh

Chuyên viên

anhltk@danang.gov.vn

3.821878

7

Nguyễn Thị Kim Liên

Chuyên viên

lienntk1@danang.gov.vn

3.821878

8

Phạm Mỹ Phương

Chuyên viên

phuongpm@danang.gov.vn

 

9

Phạm Thị Hồng Chuyên

Chuyên viên

chuyenpth@danang.gov.vn

3.821878

10

Phan Thị Diễm

Chuyên viên

diempt@danang.gov.vn

3.810903

11

Võ Phước Phúc

Cán sự

phucvp@danang.gov.vn

3.810903

12

Nguyễn Thanh Bình

Lái xe

binhnt2@danang.gov.vn

3.810903

 

Cập nhật ngày: 01-01-2010
In Quay lại chia sẻ bài viết

Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 4 tại Đà Nẵng

Thông báo về chương trình học tập và khảo sát tại Anh dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh khóa 10 Chương trình đào tạo cử nhân liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria, New Zealand

Thông cáo báo chí: Chương trình biểu diễn của nữ ca sỹ Pháp Joyce Jonathan

Thông cáo báo chí: Kết quả chọn 03 đội thi trình diễn tại đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thông báo học bổng Bộ Ngoại giao Israel dành cho công dân Việt Nam

Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 
0 2 3 5 3 1 9 4