Ban giám đốc

        Xem với cỡ chữ    

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Lâm Quang Minh

Giám đốc

minhlq@danang.gov.vn

3.825854

2

Lê Thị Thu Hạnh

Phó Giám đốc

hanhltt@danang.gov.vn

3.889965

3

Nguyễn Công Tiến

Phó Giám đốc

tiennc@danang.gov.vn

3.834267

4

Mail Sở Ngoại Vụ

 

sngv@danang.gov.vn

3.810903

 

''
Cập nhật ngày: 15-03-2016
In Quay lại chia sẻ bài viết

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèp' năm 2017

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thông báo các học bổng Israel dành cho cán bộ Việt Nam

Cung cấp thông tin liên quan đến công trình hầm qua sông Hàn

Tuyên truyền tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2017 - 2020 
0 1 6 3 1 5 8 0