Ban giám đốc

        Xem với cỡ chữ    

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Lâm Quang Minh

Giám đốc

minhlq@danang.gov.vn

3.825854

2

Lê Thị Thu Hạnh

Phó Giám đốc

hanhltt@danang.gov.vn

3.889965

3

Nguyễn Công Tiến

Phó Giám đốc

tiennc@danang.gov.vn

3.834267

4

Mail Sở Ngoại Vụ

 

sngv@danang.gov.vn

3.810903

 

''
Cập nhật ngày: 15-03-2016
In Quay lại chia sẻ bài viết

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo'' năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Cchính phủ về quy chế Quản lý rừng sản xuất

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020 
0 1 7 6 4 3 5 6